water

Home » water

Feeding 700 families in Kamenica

#700per700 është nismë për të ngritur fonde për 700 familje në Kamenicë që kanë nevojë urgjente për furnizime me ushqime për …

View Project