Previous Campaigns

Home » Previous Campaigns
  • Show All
  • Active Campaigns
  • Education
  • Health
  • Lifesaving

MONTENEGRO: Help Families in Need in Ulqin, Tuz, and Plavë e Guci

Pandemic Covid-19 has affected many Albanian families in Montenegro. Hundred of families face problems every day for providing basic food …

View Project

ALBANIA & NORTH MACEDONIA: Diaspora për Dibrën: Ndihmo Familjet në Nevojë gjatë COVID-19

Covid-19  Pandemic has affected many families even in the Dibra Region. This has caused many of them to face problems …

View Project

Feeding 700 families in Kamenica

#700per700 është nismë për të ngritur fonde për 700 familje në Kamenicë që kanë nevojë urgjente për furnizime me ushqime për …

View Project