Shpresa për të Ardhmen
Libra për Bibliotekat në Pesë Shkolla Publike Rreth Shkodrës

Arsimi është baza e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të çdo komuniteti, dhe gjuha dhe letërsia janë gurët themelorë të këtij fondacioni.

Sidoqoftë, reforma e arsimit në Shqipëri ka krijuar shumë vështirësi dhe sfida për vendosjen e një themeli të fortë arsimor në Shqipëri – veçanërisht në zonat rurale. Për këtë arsye, Shpresa për të Ardhmen në Shkodër bashkëpunon me shkollat ​​rurale që janë ndikuar më shumë nga reforma në arsim.

Me këtë projekt ne synojmë të mbështesim 5 shkolla rurale në rajonin e Shkodrës, duke i pajisur me libra në lidhje me gjuhën, letërsinë dhe artin në mënyrë që të përmirësojmë mësimdhënien dhe të ulim kohën që fëmijët kalojnë në internet.

Aktivitetet tona do të përfshijnë:

  • Përzgjedhja e literaturës për fëmijë, në bashkëpunim me mësuesit e shkollës
  • Blerja e 1000 librave për 5 shkolla rurale në afërsi të Shkodrës
  • Dhënja e mundësisë 1600 studentëve për të zgjeruar botën e tyre përmes leximit

Le ta bëjmë këtë jo vetëm për fëmijët por për gjithë komunitetin! Pa edukim nuk ka zhvillim.

Nëse keni ndonjë pyetje, mund të na shkruani me email në [email protected]  ose në Facebook 

Linku i organizatës: http://www.hopeff.com/