Press Releases

[wpseo_breadcrumb]
Faza 2 Formulari i Aplikimit: Projektet për Ndihmën pas Tërmetit

Faza 2 Formulari i Aplikimit: Projektet për Ndihmën pas Tërmetit

Kriteret e Vlerësimit Kjo thirrje për propozime është e hapur për (i) organizatat joqeveritare; (ii) bashkiat dhe komunat; (iii) universitete dhe institucione arsimore; dhe (iv) organizata private. Kriteret kryesore për vlerësimin e koncept-ideve janë si më poshtë vijon: 1.  Emergjenca e lindur dhe/ose mundësia e identifikuar për ndërhyrje. 2.  Ofrimi i mbështetjes në zonat e …

Earthquake Relief Efforts

Together with our partners and donors, we have raised $215,922.93 to help alleviate the situation created after the disastrous Earthquake that hit Albania in November of 2019. Phase One of project Earthquake Relief awarded $51,000 to 6 implementing partners, and will be completed in September.  In addition, we awarded a total of $25,000 to support emergency relief during the Covid crisis …