BREAKING BOUNDARIES FOR ALBANIANS EVERYWHERE

The Global Albanians Foundation connects nonprofits, donors, and companies in countries where Albanians live in every country around the world. We help local nonprofits access the funding, tools, and support they need to become more effective and promote Albanian philanthropy.

#

DONORS

Generous donors like you, give what you can to your favorite projects; we monitor and update you about how your money is put to work.

Donate
#

COMPANIES

Generous companies and their employees further support high-impact projects, helping local Albanian communities thrive.

Donate
#

OUR IMPACT

Nonprofits have the funding they need to help Albanian communities all over the globe get more awesome and thrive!

Donate

CAUSES THAT NEED URGENT HELP

See Global Albanians Top Picks For Active Campaigns That Need Our Urgent Help

ALBANIA: Helping Women in Need During the COVID Crisis

Raised: $3,900.00 / Goal: $10,000.00

-71 Days Left
-71 Days Left
-71 Days Left
We are working to provide
Albanian non-profits with the funding they need to thrive!
#

3521

MEMBERS WE HAVE

#

81254

PEOPLE IMPACTED

#

300000

TOTAL AMOUNT RAISED

#

100

TOTAL VOLUNTEERS

30 PROJECTS ACROSS ALBANIAN COMMUNITIES

Join us in promoting Albanian philanthropy wherever Albanians live! By becoming a Champion for Global Albanians, you can create your own project and raise funds for the causes you care most in Albanian communities.

LAST YEAR ANNUAL REPORT 2019

A mission to provide service to the Albanian people, promote Albanian philanthropy and empower Albanian communities.

Raised
$231,150
  • Albania Earthquake Relief - $200,000
  • Healthy Mothers and Babies - $20,160
  • Professionals Network - $10,990

We focus on Diaspora Philanthropy that promotes growth and development
in homeland countries by addressing important social, economic, and cultural issues.

Blog / News

Latest updates

Diaspora për Preshevën: Ndihmo familjet në nevojë gjatë COVID-19
24 Jul 2020

Diaspora për Preshevën: Ndihmo familjet në nevojë gjatë COVID-19

Pandemia COVID-19 ka prekur shumë familje edhe në Komunën e Preshevës. Kjo ka shkaktuar që shumë prej tyre të përballën çdo ditë me probleme për sigurimin e produkteve bazike ushqimore dhe higjienike. Të papunët, fëmijët dhe të moshuarit janë më të prekurit gjatë kësaj kohe të izolimit si pasojë e masave për parandalimin e përhapjes …

The Albanian Diaspora Vote: Infusing Democracy in Albania
10 Jun 2020

The Albanian Diaspora Vote: Infusing Democracy in Albania

Diaspora Voting is Critical for Albania’s Future Democratic countries have political institutions that reflect the will of their citizens, and not the will of political leadership. Unfortunately, Albania is not one of these countries. Half of all Albanian citizens live abroad and most of them cannot easily vote, and none vote directly for their representatives …

in Topics
2
Sa do të ndikojë pandemia COVID-19 në remitancat e pranuara nga diaspora?
28 May 2020

Sa do të ndikojë pandemia COVID-19 në remitancat e pranuara nga diaspora?

Ndonëse për momentin e tërë forca dhe fokusi global është në funksion të luftimit dhe parandalimit të përhapjes së virusit COVID-19 në aspektin shëndetësor, shumë ekspertëve financiarë dhe ekonomistë po analizojnë edhe pasojat e mundshme që ky virus mund të ketë në ekonominë botërore. Rënia ekonomike nga efekti i virusit COVID-19 pritet të shkaktojë recesion …

in Topics
0

Help transform and empower Albanian communities everywhere, for a global future.